Illustration af forbedret arbejdsproces


For et medicinalfirma, har jeg lavet disse før- og efter-illustrationer. De er tegnet i Illustrator.